BİR AÇIKLAMADA CHP’DEN

recaiBodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı Muğla büyükşehir Ulaştırma Dairesi ve CHP’yi eleştirmişti. CHP ilçe Başkanı Recai Seymen Aynı sertlik ile Hasan Kablı’ya cevap verdi işte o açıklama

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞI

BASIN BİLDİRİSİDİR

Son günlerde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve buna bağlı, Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Bodrum Şoförler odası Başkanı arasında yaşanmakta olan gelişmelerin İlçe Başkanlığımızı da ilgilendirmesi ve bazı kişilerce konunun içerisine partimizin de çekilmesine çalışılması nedeni ile aşağıda basın açıklamasının yapılması zaruri hale gelmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasında taşıma ücretleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4736 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4736 Sayılı Kanun ve 832 sayılı Sayıştay Kanunlarına uygun olmak zorundadır. Oluşturulmuş taşıma ücretleri Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edilmiştir. Yasada belirtildiği üzere 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler, şehit yakınları, gaziler, polis, PTT memuru vb. bazı kamu görevlileri ücretsiz taşınmaktadır. Maliyet hesaplarında ve ücret belirlemelerinde bu vatandaşlarımızdan doğan ilave maliyetler de göz önünde bulundurulmaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanun’unda belirtildiği üzere; Büyükşehir Belediyesinin asli görevlerinden birisi olan “toplu taşımacılık” yapma sorumluluğu gereği, 30 Mart 2014 Yerel İdareler Seçiminin hemen sonrasında Muğla genelinde de tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yeni araç alımı, araç sahipleri ile ihale sonucu sözleşmeler, araç kalitelerinin yükseltilmesi, fiyat belirleme işlemleri gibi sistemi oturtma çalışmalarına devam edildiğini bilmekteyiz. Ortaya çıkan aksaklıkların düzeltilmesinde halkımızın, sektör çalışanlarının ve kamu haklarının ortaklaşa korunarak giderildiği herkesçe malumdur.

30 Mart 2014 seçimlerinden bu güne 9,5 ay geçmiş olmasına rağmen Bodrum Şoförler Odası Başkanı Sayın Hasan Kablı, Büyükşehir Ulaştırma Dairesi ile olan temaslarında yapıcı, önce halkımızın sonra meslek gurubunun haklarını koruma noktasında gergin ve çatışma heveslisi söylemlerle ortamı germekte Büyükşehir Belediye ulaşım dairesi başkanının asker kökenli olmasına bile tahammülsüz, toplu istifa tehditleri ile sıkıntılarını çözebileceğini düşünüyorsa sadece kendisine değil meslektaşlarına da zarar verdiğini bilmelidir. Büyükşehir Belediye Başkanlığından aldığımız bilgileri de halkımızla paylaşmak isteriz.

Sayın Kablı 30.12.2014 tarih 2014-339 yazı ile Büyükşehir Daire Başkanlığı’na bir yazı yazıyor. Yazının ekinde 13 adet minibüs Kooperatif Başkanının imzalarının bulunduğu ve aynı kalemden çıktığı net belli olan başvuruları koyuyor. Bu dilekçelerin imzalandığı tarih ise 01.10.2014 dür. Yani kooperatiflerin yazdığı yazılardan 90 gün sonra Kooperatif Başkanlarının istemleri olan yazıyı üst yazı İle Muğla Büyükşehir Belediyesine bildiriyor. Bu isteklerin 90 gün bekletilmesinden sonra Muğla’ya iletilmesinde art niyet olup olmadığını bilemiyoruz. Bundan 10 gün sonrada basına verdiği demeçlerde “Büyükşehirde muhatap bulamıyoruz” demek en iyimser deyim ile dersine iyi çalışmamaktadır.

Kendi özgür iradeleri ve inandıkları değerler neticesinde CHP üyesi olan kişiler adına konuşarak “tüm şoför esnafı ile istifa ederiz” tehdidi, bir meslek odası başkanın kendi üyelerini kulları gibi görmesinden kaynaklanıyorsa durum çok vahimdir.

Seçimle iş başına gelmiş Büyükşehir Başkanımız ve ekibi , 150.000 kişinin yaşadığı ilçemizde halkın sorunlarını çözmek konusunda Bodrum Belediye Başkanımız ile birlikte sıkıntıların üzerine korkusuzca gideceklerdir. Sosyal Demokrat Belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek tüm halkın mutluluğunun artması, yaşam koşullarının daha iyileştirilmesi için kararlıdırlar. Bunu yaparken de meslek kuruluşları ile dayanışarak önce halkımızın sonra meslek guruplarının haklarını bir potada değerlendireceklerdir.

Yaklaşık 150.000 kişinin yaşadığı Bodrum da halkın isteklerinin yerine getirilmesinde son kararı verecek olanda yine halktır. Toplu Taşıma sektöründe çalışan esnafımızın da, halkın çoğunluğunun sesine kulak vermelerinin doğru olacağına inanıyoruz.

O nedenle ortamı gererek, istifa tehditleri savurarak, çözüm aramak yerine, Bodrumun barıştan yana, huzurlu ve hoşgörülü yaşam kültürüne yakışan yöntemlerle, sevgi ve saygıda, deniz gibi olmayı becerebilen, hak aramakta da dik duruşun sembolü olmayı gösteren bir tarz sergilemesini Sayın Şoförler Odası Başkanına öneririz.