HAZİNEYE AİT ARAZİ 300 MİLYONDAN SATIŞA ÇIKIYOR

yalıkavakT.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Yalıkavak Gökçebel’de bulunan denize sıfır konumdaki toplam 396 dönümlük, Yat limanı, turizm tesisi ve konut imarlı 6 ayrı parseldeki Maliye Hazinesine ait araziyi satışa çıkardı.

Başbakanlık Özelleştirme İhalesi Başkanlığının web sitesinden yapılan ihale duyurusunda, 5 Milyon lira geçici teminat bedeliyle ihale edilecek arazinin, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” ve “işletme hakkı verilmesi” yöntemleriyle özelleştirileceği açıklandı. İhaleyle, Gökçebel köyü sınırları içerisinde bulunan 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı toplam 332.127,93 m2 yüzölçümlü arsanın satışı, Yat Limanı imarlı 942 parsel numaralı 63.404,96 m2 yüzölçümlü arsa ile ön kısmında bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz yüzeyi, kıyı, dolgu ve mendirek alanının işletme hakkının verileceği açıklandı. Yapılan açıklamada pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihalenin, ihale komisyonunun gerekli görüldüğü takdirde, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabileceği belirtiliyor. Satış duyurusunda ihaleye katılabilmek için ihale konusu varlık için İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü olan 22 Aralık 2014, saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesinin zorunlu olduğu bildiriliyor. Özelleştirme İdaresine ait http://www.oib.gov.tr/ internet adresinde yayınlanan duyuruda araziye ait tüm detayların yer aldığı bilgiler verilirken, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunan 6 ayrı parsel üzerinde 235,915.10 metrekare alanda konut, 96,212.83 metrekare alanda turizm tesisi, 63,404.96 metrekarelik alanda ise Yat Limanı yapılabileceği belirtiliyor. İlanda Özelleştirme işlemlerinin her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaf olduğuna dikkat çekilirken ilgililerin 0 312 585 84 52/0312 585 84 54 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alabilecekleri belirtiliyor. İsteklilerin 5 Milyon lira geçici teminat bedeliyle katılabilecekleri ihale sonrasında arazi satış bedelinin 250-300 Milyon Lira arasında olması bekleniyor.