MEHMET TİRE KARALAMALARA YANIT VERDİ

Hayvan Beslenme Odakları 02 Şubat 2010 (53)-001Son günlerde sosyal medyada sokak hayvanları ile ilgili olarak Belediyemizi ve Gümüşlük Beldemizi karalamaya yönelik haksız itham ve yıpratma çalışmaları bu bildirinin yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Tüm hayvanların yaşama haklarının güvence altına alınması amacıyla 1 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununun kurum olarak bizlere yüklemiş olduğu görevler Belediyemizce yerine getirilmektedir.

Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri Beldemizin “Sessiz Sakinleri” olarak adlandırdığımız sokak hayvanları için bugüne kadar Belediyemiz tarafından örnek olacak birçok hizmete imza atılmıştır. Sahipsiz sokak hayvanları için belirli noktalara beslenme odakları kurulmuştur. Buralara Belediyemizce düzenli olarak yiyecek ve su bırakılmakta, duyarlı vatandaşlar tarafından bırakılan besinlerise Zabıta Ekipleri ve Veteriner Hekimce kontrol edilerek sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları giderilmektedir.

Belediyemiz tarafından 2011 yılında “Atıl Ekmek Toplama Kampanyası” başlatılmıştır. Bu çalışmayla her gün Beldemizin farklı noktalarında duyarlı belde sakinlerimizin evlerinden atıl durumdaki ekmekler toplanmakta ve gıda kontrolünden sonra “Sessiz Sakinlerimiz”in beslenmeleri için kullanılmaktadır.

Belediyemiz tarafından “Sessiz Sakinlerimiz”in sadece beslenmeleri için değil, aynı zamanda onların yaşamlarına sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmeleri için Beldemizde bulunan Veteriner Selahattin HİLALOĞLU ile sözleşme yapılmıştır. Bu kapsamda Beldemizde bulunan “Sessiz Sakinlerimiz”e yönelik olarak kısırlaştırma, aşılama, cerrahi müdahale, parazit tedavisi, hastalık tedavisi gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır. 2009 yılından bugüne kadar Beldemizde yaşayan “Sessiz Sakinlerimiz”e yönelik 450 kısırlaştırma, 40 cerrahi müdahale, 300 aşılama, 150 parazit tedavisi, 200 basit müdahale olmak üzere yaklaşık binin üzerinde hayvana rehabilitasyon hizmeti sunulmuştur ki, bu Yarımadamızda hiçbir kurumun ulaşamadığı bir başarıdır.

Son günlerde sosyal medyaya da yansıyan zehirlenme vakalarına Belediyemiz Veteriner hekimi tarafından acilen müdahale yapılmış, hayvanlardan bir tanesi kurtarılabilmiştir. Bugüne kadar onların kısırlaştırılmasını sağlayan, tedavilerini yaptıran, su ve beslenme odaklarını kuran bir Beldede yapılan örnek hizmetlerimize rağmen bu olayların yaşanması bizleri çok üzmüştür. Ancak; bu üzüntümüz Belediyemizin hedef noktası olarak gösterilmesi nedeniyle bir kat daha artmıştır. Şahsımıza ve kurumumuza bu konuda yapılan yıpratma çalışmalarını esefle kınıyorum.

Belediyemiz ekiplerince de bu olaylar araştırılmakta olup adli sürecin de takipçisi olunacağını, tüm yıpratma çalışmalarına rağmen çalışma arkadaşlarımızla birlikte “Sessiz Sakinlerimiz” için çalışmaya devam edeceğimizi bildiriyor, tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum.

Mehmet TİRE

Gümüşlük Belediye Başkanı